Samisk Litteratursenter AS

Kontakt

Tlf: 91122323
ragnhild@gavpi.org

Besøksadresse

Fitnodatgeaidnu 13

Postadresse

PB 140
9735 Karasjok

Kontaktperson

John T. Solbakk