Om oss

Fri Bokhandel er en sammenslutning for de små og mellomstore bokhandlene landet rundt. Den ble stiftet 24. oktober 1998, og har i dag ca 50 utsalgssteder fra Lista i sør til Kjøllefjord i nord.

Fri Bokhandel er ikke en kjede i vanlig forstand, men en sammenslutning av selveide bokhandlere med felles avtaleverk og betingelser, som tar sikte på å bedre vilkårene for de mindre bokhandlene; både overfor forlagsbransjen og andre leverandører.

Det bokkjøpende publikum fortjener variasjon, valgfrihet og ikke minst en bokhandel i sitt nærmiljø

For oss som er frie bokhandlere er det viktig å markere at vi eksisterer. Både fordi vi tror at de mindre bokhandlene i byene og distriktene er liv laga, og fordi vi mener det bokkjøpende publikum fortjener variasjon, valgfrihet og ikke minst en bokhandel i sitt nærmiljø. Med stadig større vekt på børs enn katedral, merker de små og mellomstore bokhandlene at det økonomiske presset øker. Gjennom vår organisasjon får butikkene rammer som gjør det mulig å drive bokhandel uten å være tilknyttet de store kjedene. Vårt sosiale fellesskap gir medlemmene mulighet til å utveksle erfaringer, det gir inspirasjon, og en følelse av samhørighet i en tøff bransje.

Kontakt oss

Medlemsliste

Hvis du har spørsmål om Fri Bokhandel SA ta kontakt med Helén Foss i administrasjonen.

Post- og besøksadresse:
Fri Bokhandel SA
Sehestedsgate 6
0164 Oslo

Telefon: 41628752
Epost: post@fribokhandel.no