Tamreindrifta i Setesdalsheiane

av Kjell Bitustøyl
Forlag:Bokbyen Forlag
Format:Innbundet
Språk:NYN
Utgitt:2017
Antall sider:283
Vekt:1400
Kategori:Lokallitteratur
Område: Valle (Aust-Agder) , Bykle (Aust-Agder)

Beskrivelse av boken

Tamreindrifta i Setesdal strekte seg over ein periode på nesten 100 år, frå dei fyrste samane kom med eigen rein i 1886 til Byklehei reinsamlag måtte avvikle i 1979.

Tidleg på 1800-talet hadde det òg vore forsøk med tamrein i Setesdalsheiane, utan varige resultat. Historia som her blir fortalt handlar blant anna om samspelet mellom dei fastbuande og dei som kom hit, hovudsakleg samar, fyrst frå sørsamisk område på både norsk og svensk side, seinare òg frå Finnmark.

Boka handlar om alle gjetarane og dei lokale eigarane som med få unntak sto for den organiserte delen av tamreindrifta. Det handlar om kva for verdiar som blei skapt, men òg om dramatiske nedgangstider for denne næringa.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere